LiMA PRO programa vadovams

 

  

LiMA PRO Profesionalaus marketingo valdymo programa su tarptautiniu sertifikatu padės įgauti arba pakelti jau turimas strateginio marketingo valdymo kompetencijas ir įgyti tarptautinį profesinį  marketingo valdymo sertifikatą.   

 

APIE PROGRAMĄ:

 

Tarptautinis LiMA marketingo sertifikavimas Lietuvoje veikia nuo 2016 metų. Sėkmingai įsisavinta programa leidžia pasirengti LiMA egzaminui, liudijančiam marketingo vadovo kompetenciją strateginiams marketingo sprendimams priimti ir rengti taktinį marketingo planą. 

 

LiMA PRO PROGRAMOS TIKSLAS: 

 

Kelti arba palaikyti marketingo kompetencijas, suteikiant marketingo valdymo sisteminių žinių ir gilinant savo, kaip sprendimų priėmėjo-stratego žinias ir kompetencijas.  

 

Marketingo vadovas, derindamas intuiciją su racionaliu mąstymu, turi pasitelkti įvairius analizės modelius ir metodus, siekiant nustatyti esmines įmonės ar verslo vieneto marketingo problemas, įžvelgti rinkos galimybes ar grėsmes, deramai atrinkti ir interpretuoti informacijos šaltinius, pateikti naujas veiksmų alternatyvas, argumentuotai prioritetizuoti segmentus, produktus, ir veiklas, derinti marketingo įrankius ir veiksmus skirstydamas ribotus išteklius, gebėti apskaityti ir įvertinti savo darbo rezultatus tarpiniuose ir galutiniuose projektų etapuose. 

 

LiMA PRO programos metu dalyviai ne tik semiasi marketingo žinių, bet ir lavina gebėjimą jas taikyti konkrečiose situacijose. 

 
LiMA  PRO PROGRAMA SKIRTA: 

 

Programa skirta įmonių ar skyrių vadovams, marketingo, produktų, komunikacijos, komercijos, plėtros, prekinio ženklo, projektų vadovams ir stipriems marketingo specialistams ar konsultantams, siekiantiems tapti marketingo vadovais ateityje arba lavinti savo gebėjimus kūrybingai ir kritiškai mąstyti sprendžiant marketingo situacijas. 

  

LiMA PRO PROGRAMOS PRIVALUMAI:

 

  • Įgyjamas tarptautinis profesinis sertifikatas 
  • Teorinis žinių gilinimas pagal tarptautinius standartus
  • Galimybė atlikti ir įsivertinti savo atvejo (case'o, t.y. įmonės, kliento, nuosavos veiklos) marketingo veiklos situaciją ir parengti taktinį marketingo planą tikslams pasiekti
  • Nauji profesiniai ryšiai, tobulėjimas kartu su rinkos bendraminčiais
  • Sertifikuotų dalyvių viešinimas ir įtraukimas į registrą LiMA ir EMCQ duomenų bazėje
  • Tapus setifikuotu vadovu (su atskiru sutikimu) – kandidatūros teikimas į LiMA besikreipiantiems darbdaviams
  • LiMA Sertifikavimo Alumni bendruomenė

 

Rekomenduojamas pasirengimas: 

 

Rekomenduojama turėti teorinių marketingo žinių pagrindą, ir bent kelerių metų praktinio darbo patirties marketingo ar su juo susijusių sričių valdyme. 

 

LiMA PRO PROGRAMOS STRUKTŪRA:

 

Programa suskirstyta į du modulius.

 

  • PRO I modulis - teorinė dalis. Laikomas teorinis egzaminas
  • PRO II modulis - savarankiškas marketingo plano rengimas. Laikomas egzaminas - plano pridavimas ir gynimas. 

 

LiMA PRO EGZAMINAS:

 

LiMA PRO programos pabaigoje laikomi du egzaminai, sudaryti remiantis Europos marketingo kompetencijų standartu (ang. The European Marketing Confederation Qualification and Certification Framework (EMCQ).

 

Egzaminai vyksta lietuvių kalba.     

 

INFORMACIJA APIE ARTIMIAUSIUS KURSUS: 

 

Planuojamas LiMA PRO programos startas - 2024 m. pradžia. Jeigu domina šie kursai, susisiekite su LiMA Sertifikavimo vadove.

 

Turite klausimų apie LiMA kursus?

Susisiekime! 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA tarptautinių projektų ir sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt