SMP

 

  

SMP sertifikatas suteikia marketingo srities lyderiams galimybę atskleisti/pristatyti savo pasiekimus ir palaikyti aukštą kvalifikacijos ir kompetencijų lygį. Tai įsipareigojimas semtis naujų žinių bei dalintis patirtimi, skatinant kokybišką ir profesionalų marketingo srities ir joje dirbančių žmonių tobulėjimą.

 

SMP SERTIFIKAVIMAS  -  Europos marketingo konfederacijos (EMC) nustatyta profesinio pripažinimo sistema, veikianti tarp EMC narių – kitų Europos šalių, tokių kaip Nyderlandai, Šveicarija, Jungtinė Karalystė. 

 

LiMA -  vienintelė akredituota organizacija Lietuvoje, galinti suteikti tarptautiniu mastu pripažįstamą marketingo profesionalo SMP sertifikatą.


PROFESIONALŲ SERTIFIKAVIMO TIKSLAS:

 • Standartizuoti marketingo profesiją rinkoje ir tarptautiniu mastu;
 • Skatinti marketingo profesijos atstovų požiūrį į tęstinį, reguliarų ir kokybišką profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos kėlimą;
 • Skatinti dalijimąsi patirtimi, siekiant kelti marketingo srities standartus;
 • Skatinti marketingo profesionalus laikytis etiško darbo principų.


SMP SERTIFIKAVIMO SISTEMA: 

Paremta CPD (angl. Continuous Professional Development) - visą gyvenimą trunkančio profesinio tobulinimosi, t. y. tęstinio kvalifikacijos kėlimo principu.

 
SMP STATUSO REIKŠMĖ:

 • Tarptautinis marketingo profesionalo pripažinimas Europoje, patvirtinantis aukštą jo kompetencijos marketinge lygį (EQF 6);
 • Asmeninis profesinis pasiekimas, skatinantis toliau siekti profesinės ir asmeninės lyderystės marketingo srityje;
 • Sistemingas, nuolatinis profesinių žinių atnaujinimo, tobulėjimo pripažinimas;
 • Įsipareigojimas savo žiniomis ir patirtimi dalintis su marketingo bendruomene ir tokiu būdu prisidėti prie marketingo profesijos stiprinimo.

 

SMP SERTIFIKAVIMAS SKIRTAS:

Marketingo ir su juo susijusių sričių lyderiams - marketingo vadovams, marketingo direktoriams, marketingo skyrių vadovams, strateginiams marketingo konsultantams bei įmonių vadovams.


SMP VERTĖS:

 • Narystė marketingo profesionalų klube;

 • Dalyvavimas ir networking'as išskirtiniuose klubo renginiuose;

 • Dalijimasis patirtimi ir prisidėjimas prie marketingo profesijos stiprinimo;

 • Įsitraukimas į ekspertinio turinio kūrimą;

 • SMP statusą patvirtinantis tarptautinis sertifikatas;
 • Teisė naudoti "SMP" statuso trumpinį po vardo ir pavardės Linkedin profilyje, CV, parašuose bei oficialų SMP logotipą viešai komunikacijai. 


REIKALAVIMAI, NORINT TAPTI IR IŠLAIKYTI SMP STATUSĄ:

 • Atitinkamas išsilavinimas arba kvalifikacija (EMC Standartas I);

 • Atitinkama profesinė kompetencija, darbo patirtis ir marketingo valdymo lygmuo (vadovo pozicija) (EMC Standartas II); 
 • Įsipareigojimas 3 metus įsitraukti į tęstinio kvalifikacijos/kompetencijų kėlimo CPD (angl. Continuous professional development) programą, renkant taškus (kvalifikacines valandas) ir juos registruojant SMP CPD platformoje. Taškai skiriami už formalųjį mokymąsi žinių gilinimui LiMA ir partnerių mokymuose, seminaruose, kursuose ir kt. bei už veiklas, kai SMP dalinasi savo patirtimi mentoriaujant, skaitant pranešimus, rengiant straipsnius, prisidedant prie egzaminavimo ir kt., kai tai nėra pagrindinė SMP veikla;
 • LiMA narystė (įsipareigojimas išlaikyti narystę trejus metus);
 • SMP narystė (įsipareigojimas išlaikyti narystę trejus metus, t.y. mokėti papildomą SMP narystės mokestį);

 • Nepriekaištinga reputacija;

 • EMC Etikos Kodekso ir SMP sertifikato sąlygų laikymasis (EMC Standartas III).

  

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Dovilė Balinskaitė
LiMA sertifikavimo vadovė

+370 (615) 11 030

sertifikavimas@lima.lt