Taškų sistema ir statuso išlaikymas

 

SMP sertifikavimo sistema paremta CPD (Continuous Professional Development) - visą gyvenimą trunkančio profesinio tobulinimosi arba kitaip tęstinio kvalifikacijos kėlimo principu.

 

Nuolatiniam tobulinimuisi patvirtinti, SMP įsipareigoja rinkti taškus (kvalifikacines valandas) ir registruoti savo žinių gilinimo ir profesines veiklas specialioje tarptautinėje sistemoje internetu arba per aplikaciją SMP CPD (Google Play ir Apple Store)

 

 

Kaip veikia taškų sistema:

 

Viso SMP turi surinkti 90 taškų per trejus metus (t. y. 30 taškų per vienerius metus, su galimybe kompensuoti iš vienų metų į kitus):

 • Kiekviena kontaktinė valanda veiklos (60 min) yra vienas taškas

 • Formalaus mokymosi žinių gilinimui reikia surinkti mažiausiai 20 taškų per metus, t.y. 60 taškų per trejus metus 
 • Iš dalijimosi profesine patirtimi veiklų reikia surinkti ne daugiau nei 10 taškų per metus, t.y. 30 taškų per trejus metus
 • Dalijimosi profesine patirtimi veikla turėtų būti susijusi su know-how, ekspertiškumo dalijimųsi su kitais, juos mokant, skaitant pranešimus, mentoriaujant, rengiant egzaminus, konsultuojant ir kt., kai tai nėra pagrindinė SMP veikla
 • Po aštuonių valandų iš eilės, kiekviena valanda verta 0,5 taško

 • Ne daugiau 30 taškų už atskirą programą

 • Pasirengimo/pasiruošimo laikas ir laikas įvertinimui taip pat gali būti skaičiuojamas, bet ne daugiau nei 2 taškais

 

Galimybės rinkti taškus:

1. Formalus mokymasis, žinių gilinimas (min. 20 taškų per metus/60 taškų per trejus metus) dalyvaujant:

 • Akredituotuose kursuose

 • Formaliose programose

 • Online kursuose (su sertifikatu)

 • Konferencijose

 • Seminaruose

 • Praktiniuose mokymuose

 • Kituose formatuose, kur semiatės naujų žinių

 

2. Veiklos, susiję su profesinės patirties dalijimusi (kai tai ne pagrindinė veikla) (daugiausia 10 taškų per metus/30 taškų per trejus metus:

 • Dalyvavimas valdyboje/profesiniame komitete/komisijoje
 • Mentorystė
 • Seminarų/pranešimų skaitymas
 • Rašymas ir straipsnių publikavimas
 • Paskaitų vedimas/dėstymas (kai tai ne pagrindinė veikla)
 • Marketingo egzaminų rengimas/dalyvavimas egzaminavime
 • Dalyvavimas profesiniame networking‘e
 • Savanoriškas darbas, pvz. konsultacijos verslo marketingo klausimais ir kt.
 • Prisidėjimas prie marketingo švietimo ir kt.

 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Dovilė Balinskaitė
LiMA sertifikavimo vadovė

+370 (615) 11 030

sertifikavimas@lima.lt