Tarptautiniai SMP standartai

 

SMP sertifikatui ir narystei įgyti, kandidatas turi atitikti ir laikytis šių trijų EMC ir LiMA nustatytų kriterijų:

 

 

SMP STANDARTAS I: Išsilavinimas/kvalifikacija

 

Kandidato žinių lygis nustatomas pagal vieną iš šių kvalifikacijų/laipsnių (angl. EQF, liet. EKS):

  • 6 EKS (t.y. Bakalauro laipsnis, LiMA B marketingo vadovo diplomas) lygis marketinge arba

  • 7 EKS (t.y. Magistro laipsnis) lygis bendrosios vadybos srityje arba

 

Išimties tvarka svarstomos paraiškos, kurios neatitinka aukščiau minėtų reikalavimų, bet dalyvis sugeba įrodyti sustiprintą profesinę patirtį ir kompetencijas, įgytas kitais būdais ir atitinkančias EKS 6 lygio marketingo kompetencijas, kurios turėtų būti išlaikytos mažiausiai vienerius metus su 5 metų patirtimi nurodytose pareigose.

 

Kas yra EKS 6 lygio kompetencijos?

 

  • Savarankiškumas arba atsakomybė: asmuo geba vykdyti sudėtingą techninę arba profesinę veiklą arba projektus, imantis atsakomybės už sprendimų priėmimą nenuspėjamoje darbo arba mokymosi aplinkoje bei geba imtis atsakomybės už asmenų ir grupių profesinio tobulėjimo valdymą.

  • Žinios: naujausios darbo arba mokymosi srities žinios, kurioms reikia kritinio teorijų ir principų supratimo.

  • Įgūdžiai: puikūs įgūdžiai, atskleidžiantys meistriškumą ir mokėjimą dirbti naujoviškai, reikalingi sprendžiant sudėtingas ir nenuspėjamas specializuotas darbo arba mokymosi srities problemas.

 

Kvalifikacijų lygių sandara Lietuvoje (The Lithuanian Qualifications Framework (LTQF)) atitinka Europos kvalifikacijų sandarą. Europos kvalifikacijų sandara (EKS, angl. European Qualifications Framework) – bendra Europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas ir sandaras. EKS parengta siekiant skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje bei užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą.

 

EKS pagrindą sudaro aštuoni kvalifikacijų lygiai. Juose aprašoma, ką besimokantysis, įgijęs vieno ar kito lygio kvalifikaciją, turi žinoti, mokėti ir sugebėti savarankiškai padaryti, t. y. kokių mokymosi rezultatų jis gali pasiekti, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių. EKS apima visus švietimo lygius – bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą.

Pasitikrinti savo kvalifikacijos atitikimą galite čia →

Pasitikrinti savo kompetencijų lygį galite čia: LTKS/EKS lygių aprašymai →

 

SMP STANDARTAS II: Profesinė kompetencija per praktinę patirtį

 

Kandidatas turi įrodyti ir nurodyti ne mažesnę nei 5 metų profesinę patirtį marketingo valdymo srityje, užimant šias vadovaujančias pareigas:

 

  • pareigos, susijusios su bendruoju marketingo ir jo komandos valdymu: marketingo direktorius, marketingo vadovas ir  kt.;

  • su specifine marketingo sritimi susijusios pareigos vadovo lygmeniu: produkto(-ų)/ prekės ženklo/komunikacijos/skaitmeninės komunikacijos vadovas ir kt.;

  • stratego ar konsultanto pareigos vadovo lygmeniu, kuriame didžioji veiklos dalis yra susijusi su bendruoju ar specifiniu marketingu;

  • bendrosios vadovaujančios pareigos, kai vadovas tiesiogiai atsakingas už marketingo veiklą ir jos rezultatus.

  

Kai dabartinės pareigos nėra susiję su marketingu, kandidatas turi atitikti specialųjį sustiprintą profesine patirtimi ir kompetencijomis standartą. 

 

Kandidato 6 EKS lygio kompetencijoms, kurios atitiktų SMP standartus, įvertinti, gali būti pasitelkiamas  vertinimas žodžiu (interviu).

 

 

SMP STANDARTAS III: EMC Etikos kodekso ir SMP sąlygų laikymasis 

 

Kiekvienas kandidatas, prieš įgydamas SMP titulą, turi būti susipažinęs su EMC Code of Conduct  ir SMP Terms of retaining certification ir įsipareigoja jų laikytis.

 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA tarptautinių projektų ir sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt