Deklaracija dėl verslo ryšių su Rusija ir Baltarusija

 

 

Deklaracija dėl „Lietuvos marketingo asociacijos“ juridinių narių, galimai turinčių verslo ar bendradarbiavimo ryšių su Rusija ir Baltarusija

 

2022 03 30

 

„Lietuvos marketingo asociacijos“ (toliau – LiMA) valdyba, besivadovaujanti LiMA įstatais ir Etikos kodeksu, aktyviai diskutavusi dėl Asociacijos pozicijos ir galimų sprendimų, susijusių su sankcijomis ir moraliniu spaudimu Rusijai ir Baltarusijai dėl Rusijos 2022 m. vasario 24 d. pradėto karo Ukrainoje, taikomų Lietuvos juridiniams asmenims, 2022 m. kovo 30 d. posėdžio metu vienbalsiai priėmė sprendimus:

 

  1. LiMA valdyba laikosi pozicijos, kad verslo ir viešojo sektoriaus įmonės, neplanuojančios artimiausiu metu nutraukti verslo ar bendradarbiavimo ryšių su Rusijos ir Baltarusijos verslo, viešojo sektoriaus įmonėmis ar minėtų šalių agresorių teritorijoje esančiais atstovais, veikimu arba neveikimu palaikančiais karo veiksmus arba turinčios savo tiesiogiai ar netiesiogiai valdomus verslo ar viešojo sektoriaus subjektus arba esantys jų dalininkais, steigėjais ar vadovais, negali būti LiMA atstovaujamais nariais. Visi LiMA nariai privalo laikytis bendražmogiškų vertybių ir yra įsipareigoję vadovautis LiMA Etikos kodeksu.
  2. LiMA ragina visus nariais esančius juridinius asmenis (per jų atstovus) per protingą laiką, bet ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos, galutinai nutraukti verslo ar bendradarbiavimo ryšius su šalimis agresorėmis arba bet kokia veikla, palankia Rusijai arba Baltarusijai.
  3. LiMA informuoja, kad visi juridiniai vienetai, stojantys į LiMA ar norintys pratęsti narystę, privalo neturėti jokių verslo ar bendradarbiavimo sąsajų su agresoriams palankia veikla, todėl tokie subjektai nebus priimami į Asociaciją. Nuostata pradeda galioti 2022 m. balandžio 1 d.
  4. LiMA valdyba įsipareigoja konsultuoti juridinius narius, norinčius kuo skubiau nutraukti verslo ar bendradarbiavimo ryšius su Rusija ir Baltarusija, dėl su rinkodara susijusių klausimų ir teikti kitą profesinę paramą.
  5. LiMA valdyba informuoja, kad atsiriboja nuo Asociacijos juridinių narių, viešai nepareiškusių apie konkrečius planus ir terminus nutraukti verslo ar bendradarbiavimo ryšius su Rusija ir Baltarusija, ir nebeatstovaus jų profesiniais klausimais.
  6. LiMA valdyba pasilieka teisę daryti išimtis konkretiems atvejams ir atstovams, kovojantiems su režimais.
  7. LiMA valdyba informuoja, kad Asociacija lieka atvira fiziniams asmenims, atitinkantiems LiMA fizinio nario kriterijus ir pasižadantiems vadovautis LiMA etikos kodeksu.
  8. LiMA valdyba įpareigoja Asociacijos direktorę koordinuoti LiMA įstatų ir etikos kodekso korekcijų rengimą esant poreikiui.
  9. LiMA valdyba įsipareigoja sprendimus pristatyti LiMA Visuotinio narių suvažiavimo metu 2022 m. balandžio 1 d. ir po posėdžio išplatinti poziciją nariams įprastais Asociacijos komunikacijos kanalais.

 

Pridedama: 2022 m. kovo 30 d. LiMA valdybos posėdžio protokolo išrašas Nr. VPP-22.03, 2 psl.

 

 

 

Lietuvos marketingo asociacijos valdybos pirmininkas

Linas Šiautkulis