<

LiMA A egzaminai

 

  

REGISTRACIJA | DIPLOMAS | TESTAS | EGZAMINAI | ATSILIEPIMAI

 

Bendra tvarka

Egzaminavimo tvarka paremta Nyderlandų egzaminavimo tvarka, kurią nustato NIMA.

 

Egzaminai vyksta gyvų susitikimų metu, Vilniuje. Egzaminus organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Kiekvienam egzaminui sudaroma atskira komisija, iš ISM paskirtų dėstytojų bei kitų kompetentingų marketingo specialistų.

 

Egzaminai vyksta iš anksto numatytomis datomis. Egzaminų datos skelbiamos LiMA interneto svetainėje. Lietuvoje egzaminai vyksta tomis pačiomis datomis ir tuo pačiu laiku kaip Nyderlanduose.

 

 

Egzamino struktūra 

Egzaminai vyksta lietuvių kalba.

 

LiMA A egzaminas vyksta raštu. A1 modulis sudarytas iš uždarų (testo tipo) klausimų. A2 modulis pagrįstas atvirais teoriniais ir praktiniais klausimais, kurie užduodami pagal pateiktą įmonės atvejį. 

 

Egzaminų klausimai yra tokie patys kaip Nyderlanduose - klausimus rengia NIMA egzaminavimo komitetas. Klausimai yra bendrų marketingo kompetencijų, tinkami įvertinti kandidatų žinias tarptautiniu mastu, specialiai Lietuvai neadaptuojami. Adaptuojami tik pavieniai klausimai, išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl reikšmingų skirtumų įstatymuose ar vyraujančioje praktikoje. Dėl būtinybės adaptuoti klausimus sprendžia LiMA Sertifikavimo taryba, ISM projekto vadovo teikimu. 

 

Kandidatams klausimai pateikiami lietuvių kalba. Klausimai prieš egzaminą žinomi tik limituotam ISM darbuotojų skaičiui, atsakingiems už vertimą į lietuvių kalbą. Vertimų teisingumą bei konfidencialumą užtikrina ISM.

 

Egzaminavimo komisijos nariai egzamino klausimus sužino tik prieš pat egzaminą.

 

Pastaba: LiMA, įskaitant LiMA valdybos, administracijos bei kitus narius, egzaminų klausimų iš anksto nežino, klausimus NIMA tiesiogiai teikia atsakingiems ISM darbuotojams. Tokia tvarka nustatyta dėl skaidrumo, siekiant, kad LiMA egzaminus galėtų laikyti bei LiMA diplomus įgyti LiMA valdybos nariai bei administracijos darbuotojai. Ateityje ši tvarka gali pasikeisti.

 

  

Sąžiningumo užtikrinimas

Egzaminams registruojamasi iš anksto.

 

Egzamino metu, jei nenurodyta kitaip, draudžiama naudotis kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, spausdintine literatūra bei kitais informacijos šaltiniais.

 

Esant sukčiavimo ir/ar plagijavimo atvejui, egzamino komisija priima sprendimą dėl kandidato atšaukimo. Toks kandidatas praranda teisę laikyti egzaminus iki 3 metų.

 

 

Egzaminų trukmė 

Egzaminai trunka iki 6 val. vieną egzamino dieną. Konkreti trukmė yra nurodyta kiekvieno egzamino apraše.

 

 

Rezultatai

Egzaminas (egzamino modulis) laikomas išlaikytu tuo atveju, jei surenkami 5.5 balai iš 10.

 

Rezultatai komisijos narių vertinami iš karto po egzamino. Egzamino rezultatus tvirtina komisijos pirmininkas. Žodinio egzamino rezultatai kandidatui paskelbiami tą pačią dieną (pažyma išduodama vėliau), rašytinio egzamino - per 14 dienų. Rezultatai teikiami

el. paštu, kiekvienam kandidatui asmeniškai.

 

 

Registracija egzaminui

Kandidatas, dalyvaujantis konkrečioje mokymų programoje ir laikantis egzaminą pagal programą, egzaminui užregistruojamas automatiškai. Jei kandidatas laiko egzaminą pakartotinai, yra atskiru susitarimu perkėlęs egzamino datą į kitą numatytą datą, arba ketina laikyti egzaminą nelankęs mokymų programos, jis privalo registruotis per lima.lt svetainę užpildant elektroninę paraiškos formą. Gavus patvirtinimo laišką, kandidatas laikomas užregistruotu.

 

Kandidatas yra atsakingas už egzamino mokesčio sumokėjimą laiku, iš anksto prieš egzaminą. Jei iki egzamino likus dviem savaitėms egzamino mokestis nėra sumokėtas, kandidatas gali būti braukiamas iš sąrašų.

 

 

Diplomų įteikimas

 

Po kiekvieno egzamino kandidatui išduodama ISM pažyma apie egzamino rezultatus. LiMA diplomas teikiamas, kai kandidatas yra teigiamai (55% ir daugiau) išlaikęs visus sertifikatui reikalaujamas modulius: 

    • LiMA A diplomui: LiMA A1 ir LiMA A2 egzamino modulius

 

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus LiMA, NIMA bei EMC diplomai įteikiami per 3 mėn. nuo išlaikymo datos, specialiai LiMA rengiamos ceremonijos metu. Apie ceremoniją pranešama iš anksto. 

 

Daliniai rezultatai (teigiamai išlaikytas vienas iš keleto reikalaujamų modulių) galioja trejus metus. Per šį laiką kandidatas gali perlaikyti trūkstamą modulį vykstančių egzaminų metu. 

 

 

Detalūs reikalavimai

Informacija apie konkrečių egzaminų reikalavimus pateikta čia: LiMA A

 

LiMA sertifikavimo taryba

Gintautas Kučas, Rytis Buračas, Indrė Radavičienė

 

LiMA bendrieji egzaminų nuostatai

Atsisiųskite »»»