Tarptautiniai SMP standartai / reikalavimai / sąlygos

 

SMP STANDARTAS I: Išsilavinimas/kvalifikacija

Kandidato žinių lygis nustatomas pagal vieną iš šių kvalifikacijų/laipsnių:

  • 6 EMCQ (angl. EQF, liet. EKS; liet. Bakalauro laipsnis, LiMA B marketingo vadovo diplomas) lygis marketinge arba

  • 7 EMCQ (angl. EQF; liet. Magistro laipsnis) lygis bendrosios vadybos (angl. general management) srityje arba

  • Sėkmingai įvertinti ir pripažinti Neformaliojo ir savaiminio mokymosi (angl. RPL Recognition of Prior Learning) pasiekimai ir kompetencijos marketinge, atitinkančios 6 lygio (EKS 6) standartus arba

  • Išimties tvarka, 5 EMCQ (angl. EQF liet. EKS, atitinka Profesinio mokymo diplomą) lygis marketingo srityje, arba 6 EMCQ lygio kvalifikacija bendrosios vadybos srityje, kompensuota sustiprinta profesine patirtimi ir kompetencijomis*. 


*Kai reikalaujama ‘sustiprintos profesinės patirties ir kompetencijų
’, asmuo turi sugebėti įrodyti abu šiuos dalykus:

  • savarankiškumas arba atsakomybė, kurios reikalaujama pagal EKS lygių aprašus 6 lygyje, turėtų būti išlaikyta mažiausiai vienerius metus, su 5 metų, kurių reikalaujama SMP II standarte patirtimi ir

  • įrodymai, kaip asmuo sugebėjo pakelti savo kompetencijos lygį iki 6 EKS lygio ir (arba) įrodyti savo gebėjimą tokiu lygiu spręsti bendrąsias marketingo problemas.

 

Kvalifikacijų lygių sandara Lietuvoje (The Lithuanian Qualifications Framework (LTQF)) atitinka Europos kvalifikacijų sandarą. Europos kvalifikacijų sandara (EKS, angl. European Qualifications Framework) – bendra Europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas ir sandaras. EKS parengta siekiant skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje bei užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą.

 

EKS pagrindą sudaro aštuoni kvalifikacijų lygiai. Juose aprašoma, ką besimokantysis, įgijęs vieno ar kito lygio kvalifikaciją, turi žinoti, mokėti ir sugebėti savarankiškai padaryti, t. y. kokių mokymosi rezultatų jis gali pasiekti, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių. EKS apima visus švietimo lygius – bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą.

Pasitikrinti savo kvalifikacijos atitikimą galite čia →

Pasitikrinti savo kompetencijų lygį galite čia: LTKS/EKS lygių aprašymai →

 

Kartu su paraiška internetu turi būti pridėtos diplomų kopijos. 

 

 

SMP STANDARTAS II: Profesinė kompetencija per praktinę patirtį

 

Kandidatas turi įrodyti ne mažesnę nei 5 metų profesinę patirtį marketingo valdymo/vadybos srityje, kurią įgijo iki akreditacijos suteikimo.

 

Šiuo metu užimamos pareigos turėtų būti vienos iš šių:

 

  • pareigos, susiję su bendruoju marketingo valdymu, tokios kaip marketingo vadovas (marketing manager) arba marketingo direktorius (marketingo direktorius);
  • su marketingu susijusios pareigos, tokias kaip produktų/o marketingas, prekės ženklo valdymas, tiesioginis marketingas, marketingo tyrimai, marketingo/komunikacijos/pardavimų valdymas;
  • konsultanto pareigos vadovo lygmeniu, kuriame didžioji veiklos dalis yra susijusi su bendruoju ar specifiniu marketingu;
  • bendrosios vadovaujančios pareigos, kurios apima marketingo vadybą.

 

Pastaba: vadovo lygmens pareigos yra tos, kurios reiškia tam tikrą savarankiškumo ir (arba) atsakomybės lygmenį, apibūdinamą kaip „kompleksinių marketingo veiklų ar projektų valdymas ir atsakomybės už sprendimų priėmimą nenuspėjamoje marketingo ir (arba) organizacinėje aplinkoje naudojant pažangias marketingo priemones, kurios apima kritinį marketingo teorijų ir principų supratimą“. 

 

Net kai kandidatas dirba specializuotoje marketingo srityje, jis turi turėti bendrą marketingo strategijos, taip pat marketingo planavimo ir (arba) su marketingu susijusių problemų sprendimo supratimą.

 

Kai dabartinės (arba neseniai užimtos) pareigos nėra susiję su marketingu, kandidatas turėtų atitikti specialųjį sustiprintą profesine patirtimi ir kompetencijomis standartą.

 


SMP STANDARTAS III: Profesinė kompetencija – papildomi pagrindimai/įrodymai

 

Reikalavimai, susiję su kandidato profesiniu profiliu, susijusiu su išsilavinimo lygio nustatymu ir profesine patirtimi (SMP 1 ir 2 standartai), paprastai turėtų būti pakankami įrodant kandidato profesines kompetencijas, tačiau, jei tokių atitinkančių reikalavimų nėra arba jie nėra pakankamai stiprūs, LiMA turi turėti kitokiu būdu surinktus įrodymus apie kandidatą, kurie atitiktų SMP standartus: yra galimybė pateikti kandidato profesinės kompetencijos įrodymus atliekant, pavyzdžiui, tarpusavio peržiūrą, atvejo analizę raštu, vertinimą žodžiu arba projektu pagrįstą darbą.SMP STANDARTAS IV: Profesinė kompetencija – Elgesio kodeksas (angl. Code of Conduct)

 

Kiekvienas kandidatas, įgijęs SMP titulą, yra susipažinęs ir įsipareigoja laikytis EMC Elgesio kodeksos ir SMP Terms of retaining certification ir įsipareigoti laikytis pagrindinių jo verčių/vertybių.

 
 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA tarptautinių projektų ir sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt