Kandidatavimo procesas

 

1. Kandidatas, LiMA narys, užpildo prašymo formą:

 

Kandidatavimo paraiška

 

2. Forma yra peržiūrima LiMA atstovo, tikrinama, ar visa ir kokia informacija yra pateikta. 

3. Kandidatas yra informuojamas el. paštu, ar jo prašymas bus svarstomas tolimesniame etape. 

4. Jeigu informacijos nepakanka arba pateikti nepakankamai validūs kvalifikacijos įrodymai, susisiekiama su kandidatu dėl papildymo. Jei papildyta informacija nėra pateikta, prašymas nesvarstomas. 

5. Reikalavimus atitinkantis prašymas ir dokumentai su įrodymais yra perduodami LiMA Valdybai ir pradedamas kandidatavimo procesas, atitinkantis EMC standartus. 

6. Sprendimas dėl SMP titulo suteikimo/nesuteikimo yra priimamas per 10 d.d. ir kandidatas apie jį yra informuojamas el. paštu. 

7. Sulaukus neigiamo sprendimo, kandidatui yra siunčiamas atsakymas ir suteikiami patarimai, kokie galimi kiti veiksmai, norint gauti titulą.

8. Sulaukus teigiamo sprendimo, kandidatas informuojamas ir jam siunčiamas mokėjimo prašymas už papildomą SMP narystę.

9. Sumokėjus SMP mokestį, aktyvuojamas jo titulas EMC duomenų bazėje. 

10. SMP yra užregistruojamas platformoje EMC CPD, kuriame pats(i) registruoja ir stebi savo mokymo(si) procesą ir taškus: https://lima.portal-agylia.com

11. SMP gauna specialų sertifikatą su jam unikaliu numeriu viešinimui ir galimybę naudoti „SMP“ titulo trumpinį po vardo ir pavardės Linkedin profilyje, CV, parašuose ir t.t. bei SMP logotipą. 

12. SMP susipažįsta su sąlygomis (Terms of Retaining certification) ir EMC Etikos kodeksu (Code of Conduct) ir įsipareigoja tris metus kaupti taškus, siekiant išlaikyti titulą ir tobulinimosi visą gyvenimą įsipareigojimą.