SMP

 

Tapkite tarptautiniu mastu pripažįstamu marketingo profesionalu!

 

SMP – tarptautinis profesinis marketingo titulas.  SMP titulas yra EMC (Europos marketingo konfederacijos) nustatyta profesinio pripažinimo sistema, siekianti suvienodinti šios srities standartus visoje Europoje, įpareigoti marketingo profesionalus laikytis etiško darbo principų ir skatinti šios profesijos atstovų požiūrį į nuolatinį, reguliarų ir kokybišką profesinį tobulėjimą ir žinių stiprinimą. 

Plačiau apie SMP


 

EMC yra nustačiusi Europos Marketingo Sertifikavimo ir Kvalifikacijos (EMCQ) sistemą, kuri akredituoja marketingo programas (LiMA Sertifikavimas) ir skiria titulus asmenims (SMP).

 

Tarptautiniu mastu pripažįstamas marketingo profesionalo SMP (ang. Senior Marketing Professional) titulas suteikia marketingo srities ir bendruomenės lyderiams galimybę atskleisti/pristatyti savo pasiekimus, aukštą kvalifikacijos ir kompetencijų lygį Europos mastu. 

 
Ir svarbiausia – tai galimybė parodyti, kad nuolatos semiatės naujausių profesinių žinių ir jomis dalinatės, skatindami kokybišką ir profesionalų marketingo srities ir joje dirbančių žmonių tobulėjimą.  

 

SMP Titulavimo Sistema paremta CPD (ang. continuous professional development) - visą gyvenimą trunkančio profesinio tobulinimosi principu. 

 

 

SMP titulo privalumai ir vertės 

 • Tarptautinis titulas, atpažįstamas ir pripažįstamas Europoje, visuotinai patvirtinantis aukštą kompetencijos marketinge lygį 

 • Asmeninis profesinis pasiekimas, įvertinantis lyderystę srityje

 • Sistemingo nuolatinių žinių atnaujinimo ir tobulėjimo pripažinimas rinkoje Lietuvos ir Europos mastu

 • Galimybė asmeniniu indėliu prisidėti prie marketingo profesijos stiprinimo, dalinantis „know-how" su bendruomene ir joje dirbančiais

 • Išskirtinė tarptautinė bendruomenė

 • Tik SMP skirti renginiai Lietuvoje ir Europoje

 • Galimybė tobulinti žinias kitose šalyse

 • SMP statusą patvirtinantis sertifikatas, teisė naudoti „SMP“ titulo trumpinį po vardo ir pavardės Linkedin profilyje, CV, parašuose bei oficialų SMP logotipą viešai komunikacijai.

   

Reikalavimai, norint tapti SMP

 • Marketingo valdymas/vadyba turi būti kandidato pagrindinė, viena iš pagrindinių arba labai glaudžiai susijusių sričių veikla

 • Reikalavimus atitinkantis išsilavinimas/kvalifikacija

 • Atitinkama profesinė kompetencija, darbo patirtis ir marketingo valdymo lygmuo

 • Rekomendacijos

 • Susipažinti ir laikytis Etikos elgesio kodekso (Code of Conduct)

 • Nepriekaištinga reputacija

 • Sekančius trejus metus galiojanti LiMA narystė

 • Įsipareigojimas tris metus palaikyti aukštą marketingo įgūdžių ir žinių lygį bei jomis dalintis. Po trijų metų vyksta pakartotinis įvertinimas.

 


Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA tarptautinių projektų ir sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt