LiMA B egzaminai

 

  

LiMA B egzaminu tikrinamos žinios, įgūdžiai, asmeninės ir profesinės kompetencijos, būtinos marketingo vadovui organizuojant ir/arba nustatant bei prioritetizuojant marketingo veiklas. Sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) egzaminas suformuoja pagrindą svarbiausioms profesinėms rolėms, kurias įgyvendina marketingo arba prekės ženklo vadovas, vadovaujantis EQF 6 lygiu pagal European Qualification Framework. EFQ profesiniai lygmenys atspindi mokymosi ir profesinį lygmenį pagal reikalaujamas žinias, įgūdžius ir atsakomybę.

 

LiMA profesinio marketingo sertifikavimo diplomų pavyzdžiai.

 

Sertifikuoti marketingo vadovai (LiMA B) paprastai dirba vadovais, atsakingais už konkrečią funkciją įvairaus dydžio organizacijų marketingo departamentuose. Organizacijos gali būti tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio, vietinės ir tarptautinės, veikiančios įvairiose šakose. Paprastai LiMA B marketingo vadovai gali būti įdarbinti marketingo, prekės ženklo, produkto vadovais, rinkos analitikais arba klientų portfelio valdytojais.

 

Nors marketingo srityje dirbantis vadovas gali įgyvendinti gan įvairias funkcijas, jam būdingos vieningos charakteristikos: intuicija, siejama su racionaliu mąstymu, kritiškas sprendimų priėmimas, gebėjimas veikti savarankiškai, planavimo ir laiko valdymo įgūdžiai, atidumas vartotojui, komunikacijos gebėjimai, kontaktų mezgimas ir t.t. Jis/ji turi išmanyti įvairias marketingo srities koncepcijas ir teorijas, bei turėti jų taikymo įgūdžių praktinėse situacijose, gebėti rasti tinkamus būdus prisitaikyti prie pokyčių, būti kūrybingas, analitiškas, savarankiškas, gebantis vadovauti kitiems ir sau, tuo pačiu atsižvelgiant į aukštesnės vadovybės nurodymus.

 

LiMA B lygio diplomas suteikiamas išlaikius B1 ir B2 egzaminus.

 

Rekomendacinės normos egzaminams laikyti:

  • bakalauro diplomas marketingo ar verslo vadybos srityje, arba sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) kvalifikaciniai kursai
  • ir min. 5 metų patirtis marketingo srityje

 

LiMA B diplomui galima rinktis vieną iš šių specializacijų:

  • LiMA B2 Consumer marketing, arba

  • LiMA B2 Business marketing

 

LiMA B egzaminą sudaro du moduliai: B1 (bendras) ir B2 (pagal specializaciją) moduliai. LiMA B diplomas įteikiamas tik sėkmingai išlaikius abu (B1 ir pasirinktos specializacijos B2) modulius. Abu moduliai laikomi skirtingomis dienomis. 

 


LiMA B1

B1 modulio egzaminas yra laikomas raštu, trunka 180 min. Modulis sudarytas iš įmonės atvejo aprašymo, po kurio pateikti atviri klausimai reikalauja teorinių ir praktinių žinių demonstravimo remiantis atveju. Tikrinamos kandidato žinios ir įgūdžiai atlikti vidinę ir išorinę analizę, nustatyti įmonės strategines problemas bei iššūkius, interpretuoti konkrečius teorinius modelius pritaikant juos įmonės situacijai, apskaičiuoti įvairius rinkos bei finansinius rodiklius, priimti analize bei teorija pagrįstus sprendimus, juos argumentuoti.

 

LiMA B2

B2 modulis laikomas pagal pasirinktą specializaciją – Marketingas vartotojams (Consumer marketing) arba Marketingas verslui (Business marketing).

 

Pasirinkus konkrečią specializaciją, modulis apima du komponentus:

1) Taktinio marketingo plano parengimą pasirinktai įmonei (verslo vienetui, produktui, prekės ženklui, konkerčiai veiklai), planuotina laiko apimtis ~160 valandų;

2) Marketingo plano gynimą žodžiu dviejų egzaminuotojų komisijai, kurio metu vertinamos įvairios kandidato kompetencijos, trukmė apie 60 min.

 

Pasirengimas

Pasirengti egzaminui galima savarankiškai arba specialių mokymų metu. LiMA egzaminams specialius mokymus organizuja LiMA partneris ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 

 

Bendra tvarka

Egzaminavimo tvarka paremta Nyderlandų egzaminavimo tvarka, kurią nustato NIMA.

 

Egzaminai vyksta gyvų susitikimų metu, Vilniuje. Egzaminus organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Kiekvienam egzaminui sudaroma atskira komisija, iš ISM paskirtų dėstytojų bei kitų kompetentingų marketingo specialistų. 

 

Egzamino struktūra 

Egzaminai vyksta lietuvių kalba.

 

LiMA B egzaminas susideda iš dviejų modulių: egzamino raštu (B1 modulis) ir egzamino žodžiu (B2 modulis). B1 modulio egzaminas raštu trunka 180 minučių. B2 modulio egzaminas žodžiu trunka 60 minučių. 

 

Pastaba: LiMA, įskaitant LiMA valdybos, administracijos bei kitus narius, egzaminų klausimų iš anksto nežino, klausimus NIMA tiesiogiai teikia atsakingiems ISM darbuotojams. Tokia tvarka nustatyta dėl skaidrumo, siekiant, kad LiMA egzaminus galėtų laikyti bei LiMA diplomus įgyti LiMA valdybos nariai bei administracijos darbuotojai. Ateityje ši tvarka gali pasikeisti.

 

Diplomų įteikimas

 

Po kiekvieno egzamino kandidatui išduodama ISM pažyma apie egzamino rezultatus. LiMA diplomas teikiamas, kai kandidatas yra teigiamai (55% ir daugiau) išlaikęs visus sertifikatui reikalaujamas modulius: 

    • LiMA B diplomui: LiMA B1 ir LiMA B2 egzamino modulius

 

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus LiMA, NIMA bei EMC diplomai įteikiami per 3 mėn. nuo išlaikymo datos, specialiai LiMA rengiamos ceremonijos metu. Apie ceremoniją pranešama iš anksto. 

 

Daliniai rezultatai (teigiamai išlaikytas vienas iš keleto reikalaujamų modulių) galioja trejus metus. Per šį laiką kandidatas gali perlaikyti trūkstamą modulį vykstančių egzaminų metu. 

 

Detalūs reikalavimai

 

 

LiMA B1 modulio egzaminų reikalavimai Atsisiųskite >>>
LiMA B2 modulio egzaminų reikalavimai                           Atsisiųskite >>>

 

LiMA sertifikavimo taryba

Gintautas Kučas, Rytis Buračas, Indrė Radavičienė

 

LiMA bendrieji egzaminų nuostatai

Atsisiųskite »»»