<

LiMA B diplomas

 

 

REGISTRACIJA | DIPLOMAS | TESTAS EGZAMINAI | ATSILIEPIMAI

 

LiMA B egzaminu tikrinamos žinios, įgūdžiai, asmeninės ir profesinės kompetencijos, būtinos marketingo vadovui organizuojant ir/arba nustatant bei prioritetizuojant marketingo veiklas. Sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) egzaminas suformuoja pagrindą svarbiausioms profesinėms rolėms, kurias įgyvendina marketingo arba prekės ženklo vadovas, vadovaujantis EQF 6 lygiu pagal European Qualification Framework. EFQ profesiniai lygmenys atspindi mokymosi ir profesinį lygmenį pagal reikalaujamas žinias, įgūdžius ir atsakomybę.

 

Sertifikuoti marketingo vadovai (LiMA B) paprastai dirba vadovais, atsakingais už konkretų barą ar funkciją įvairaus dydžio organizacijų marketingo departamentuose. Organizacijos gali būti tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio, vietinės ir tarptautinės, veikiančios įvairiose šakose. Paprastai LiMA B marketingo vadovai gali būti įdarbinti marketingo, prekės ženklo, produkto vadovais, rinkos analitikais arba klientų portfelio valdytojais.

 

Nors marketingo srityje dirbantis vadovas gali įgyvendinti gan įvairias funkcijas, jam būdingos vieningos charakteristikos: intuicija, siejama su racionaliu mąstymu, kritiškas sprendimų priėmimas, gebėjimas veikti savarankiškai, planavimo ir laiko valdymo įgūdžiai, atidumas vartotojui, komunikacijos gebėjimai, kontaktų mezgimas ir t.t. Jis/ji turi išmanyti įvairias marketingo srities koncepcijas ir teorijas, bei turėti jų taikymo įgūdžių praktinėse situacijose, gebėti rasti tinkamus būdus prisitaikyti prie pokyčių, būti kūrybingas, analitiškas, savarankiškas, gebantis vadovauti kitiems ir sau, tuo pačiu atsižvelgiant į aukštesnės vadovybės nurodymus.

 

LiMA B lygio diplomas suteikiamas išlaikius B1 ir B2 egzaminus.

 

Rekomendacinės normos egzaminams laikyti:

    • bakalauro diplomas marketingo ar verslo vadybos srityje, arba sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) kvalifikaciniai kursai
    • ir min. 5 metų patirtis marketingo srityje

 

LiMA B diplomui galima rinktis vieną iš šių specializacijų:

    • LiMA B2 Consumer marketing, arba

    • LiMA B2 Business marketing

 

LiMA B egzaminą sudaro du moduliai: B1 (bendras) ir B2 (pagal specializaciją) moduliai. LiMA B diplomas įteikiamas tik sėkmingai išlaikius abu (B1 ir pasirinktos specializacijos B2) modulius. Abu moduliai laikomi skirtingomis dienomis. 

LiMA B1 modulio egzaminų reikalavimai Atsisiųskite >>>
LiMA B2 modulio egzaminų reikalavimai                           Atsisiųskite >>>

LiMA B1

B1 modulio egzaminas yra laikomas raštu, trunka 180 min. Modulis sudarytas iš įmonės atvejo aprašymo, po kurio pateikti atviri klausimai reikalauja teorinių ir praktinių žinių demonstravimo remiantis atveju. Tikrinamos kandidato žinios ir įgūdžiai atlikti vidinę ir išorinę analizę, nustatyti įmonės strategines problemas bei iššūkius, interpretuoti konkrečius teorinius modelius pritaikant juos įmonės situacijai, apskaičiuoti įvairius rinkos bei finansinius rodiklius, priimti analize bei teorija pagrįstus sprendimus, juos argumentuoti.

 

LiMA B2

B2 modulis laikomas pagal pasirinktą specializaciją – Marketingas vartotojams (Consumer marketing) arba Marketingas verslui (Business marketing).

 

Pasirinkus konkrečią specializaciją, modulis apima du komponentus:

1) Taktinio marketingo plano parengimą pasirinktai įmonei (verslo vienetui, produktui, prekės ženklui, konkerčiai veiklai), planuotina laiko apimtis ~160 valandų;

2) Marketingo plano gynimą žodžiu dviejų egzaminuotojų komisijai, kurio metu vertinamos įvairios kandidato kompetencijos, trukmė apie 60 min.

 

Pasirengimas

Pasirengti egzaminui galima savarankiškai arba specialių mokymų metu. LiMA egzaminams specialius mokymus organizuja LiMA partneris ISM vadybos ir ekonomikos universitetas